Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły

Nawierzchnia...trawiasta czy inna?

dział: Artykuły

słowa kluczowe: trawnik

Dobrze utrzymany trawnik jest ważnym komponentem zarówno wśród zieleni miejskiej, jak również w ogrodzie przydomowym głównie ze względów estetycznych i z uwagi na niepowtarzalne walory rekreacyjno-wypoczynkowe.
Bardzo istotne jest także znaczenie ekologiczno-biologiczne nawierzchni trawiastych. Trawniki zwiększają wilgotność powietrza, a w upalne dni powodują obniżenie temperatury powietrza o 5-7oC....

Zielone dachy i ich funkcje społeczne i biologiczne

dział: Artykuły

słowa kluczowe: funkcje zielonych dachów

Betonowe płaszczyzny miejskiej zabudowy wprowadzają w krajobraz monotonie i szarość. Ogrody na dachach oraz tarasy porośnięte roślinnością bardzo podnoszą estetykę takich miejsc. Wzbogacają wizerunek miasta, podnoszą atrakcyjność architektury. Dodatkowo maskują nieciekawe wizualnie fragmenty budynków. Wprowadzają harmonie i spokój.
W Stanach Zjednoczonych bardzo prężnie rozwija się nowa dziedzina nauki zwana psy...

Roślinność stosowana na zielonych dachach

dział: Artykuły

słowa kluczowe: Sedum

image: Roślinność stosowana na zielonych dachach...

Z powodu nie sprzyjających warunków jakie panują na dachach, projektant zieleni dachowej boryka się z ograniczeniami w doborze gatunkowym. Duże nasłonecznienie, niewielka wilgotność powietrza oraz gleby, narażenie na silny wysuszający wiatr, wahania wilgotności wymuszają na roślinach dużą wytrzymałość.
Zielone dachy prowadzone metodą ekstensywną, pozbawione są przeważnie sztucznego nawadniania. W gorących miesiącach...

Wpływ poszczególnych makro- i mikroelementów na trawę

dział: Artykuły

Poszczególne pierwiastki odgrywają ważną rolę w dokarmianiu murawy. Należy zatem stosować specjalistyczne nawozy do tego przeznaczone, bądź pamiętać o odpowiednich proporcjach.
Azot (N) odpowiada za szybszy przyrost masy zielonej  roślin oraz intensywne ciemnozielone wybarwienie liści. Zwiększa ilość chlorofilu w liściach. Stosowanie wyższych dawek nawozowych powoduje szybszą regenerację uszkodzeń murawy spowodowa...

Pożytek z roślin w mieście

dział: Artykuły

słowa kluczowe: zieleń miejska

image: Pożytek z roślin w mieście...

Za obecnością roślin przemawia wielość funkcji, jakie pełnią one w pobliżu budynków mieszkalnych, dlatego wartość budynków na osiedlach z zielenią jest wyższa.
Warunki charakterystyczne dla klimatu miejskiego, są wynikiem rozwoju gospodarczego. Działania dążące do postępu, głównie w dziedzinach przemysłu i transportu, doprowadziły do wzrostu uciążliwości życia na terenach zurbanizowanych. Klimat miej...

Zarys historii zielonych dachów

dział: Artykuły

słowa kluczowe: wiszące ogrody Babilonu

image: Zarys historii zielonych dachów...

Instalacje zieleni na dachach i tarasach sięgają swoją historią VII wieku przed naszą erą. W tym czasie, na polecenie babilońskiego władcy Nabuchodonozora II, powstały słynne wiszące ogrody Babilonu. Sięgały 120 metrów szerokości i długości, a ich wysokość szacuje się na 25 metrów. Tarasy izolowane były warstwami smoły i ołowiu, a żeby utrzymać rośliny w tak trudnych warunkach stosowano nawadnianie. Systeme...

Zielony dach a Ogród na dachu - w czym tkwi różnica?

dział: Artykuły

słowa kluczowe: ogród na dachu

słowa kluczowe: zieleń na dachu

słowa kluczowe: zielone dachy teoria

image: Zielony dach a Ogród na dachu - w czym tkwi różnica?...

Zielony dach to pojęcie powszechnie używane do określenia biologicznie aktywnego założenia na dachu. Założenia składającego się z żywej roślinności zakorzenionej w warstwie wegetacyjnej, która dostarcza jej niezbędnych składników pokarmowych wraz z wodą.
Zielony dach ułożony jest na właściwej konstrukcji dachu, a jego budowa zawiera poza warstwami wegetacyjną i roślinności także warstwę hydroizola...

Zieleń przy ulicach

dział: Artykuły

słowa kluczowe: drzewa w mieście

image: Zieleń przy ulicach...

Drzewa wzdłuż ciągów komunikacyjnych- dlaczego mają trudne warunki do wzrostu i jakich wytycznych  należy przestrzegać przy ich sadzeniu, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa. 
Posadzone wzdłuż ulic drzewa mają bardzo trudne warunki do wzrostu. O uciążliwości warunków siedliskowych decydują: mała ilość miejsca dla rozwoju korony i korzeni pomiędzy jezdnią a chodnikiem; wysoka temperatura i niska wil...

Ozdobność drzew w czterech porach roku

dział: Artykuły

słowa kluczowe: dobór roślin

image: Ozdobność drzew w czterech porach roku...

Drzewa są integralną częścią pejzażu miejskiego. Podczas spaceru miejskimi ulicami, zwracamy uwagę na różne elementy dekoracyjne drzew, zależnie od pory roku. Ta zmienność wprowadza dynamikę do krajobrazu miejskiego.fot. http://www.morguefile.com Pierwsze nasadzenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych postały jeszcze w Starożytnym Rzymie. Współcześnie drzewa towarzyszą budynkom, czasem konkurując z n...

poprzednia1...456

Wyszukiwarka