Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Wpływ poszczególnych makro- i mikroelementów na trawę

Wpływ poszczególnych makro- i mikroelementów na trawę

Poszczególne pierwiastki odgrywają ważną rolę w dokarmianiu murawy. Należy zatem stosować specjalistyczne nawozy do tego przeznaczone, bądź pamiętać o odpowiednich proporcjach.

Azot (N) odpowiada za szybszy przyrost masy zielonej  roślin oraz intensywne ciemnozielone wybarwienie liści. Zwiększa ilość chlorofilu w liściach. Stosowanie wyższych dawek nawozowych powoduje szybszą regenerację uszkodzeń murawy spowodowanych intensywnością eksploatacji. Poza tym poprawia stan trawnika po infekcjach chorób grzybowych. Wymaga natomiast częstszego koszenia. Przewidzianą dawkę azotu należy podzielić na kilka dawek i aplikować od momentu ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Późniejsze nawożenie azotem zmniejsza mrozoodporność oraz odporność na choroby grzybowe. Aplikacja składnika późną jesienią stwarza sprzyjające warunki do rozwoju pleśni śniegowej na przedwiośniu.
Roczna dawka azotu w czystym składniku uzależniona jest od ekspolatacji:
trawnik nowozakładany   150-250kg/ha,
trawnik wieloletni 100-150kg/ha.

Fosfor (P) stymuluje rozrost masy korzeniowej. Wpływa na wzrost aktywności mikroflory glebowej, dzięki czemu poprawia żyzność gleby. Wspólnie z azotem i potasem działa na tworzenie chlorofilu. Fosfor powoduje także lepsze wykorzystanie innych składników pobieranych przez roślinę. Składnik ten wolno przenika do gleby, a później szybko przechodzi w formy trudno przyswajalne przez rośliny. Ponownie jest uruchamiany przez drobnoustroje. Zastosowanie fosforu musi zostać poprzedzone analizą zasobności tego pierwiastka w glebie, ponieważ często jego poziom jest wystarczający. Przewidzianą dawkę roczną należy zastosować jednorazowo - wiosną lub jesienią.
Roczna dawka w czystym składniku 30-50kg/ha.

Potas (K) korzystnie wpływa na prawidłową gospodarkę wodną roślin i ilość chlorofilu. Dokarmianie fosforem zwiększa odporność na choroby i szkodniki. Wzrasta także wytrzymałość na przymrozki, a rośliny niepożądane ustępują z darni. Zapotrzebowanie na ten składnik głównie zależy od rodzaju gleby. Często na glebach ciężkich gliniastych aplikacja potasu jest zbędna. Natomiast gleby lekkie, mineralne, piaszczyste i torfy są ubogie w ten makroelement. Roczną dawkę należy podzielić na 2-3 dawki i aplikować zaraz po ruszeniu wegetacji, latem i wczesną jesienią.
Zalecana roczna dawka w czystym składniku 60-100kg/ha

Wapń (Ca) wpływa na odczyn kwasowości gleby (pH). Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH blokuje kompleks sorpcyjny gleby, czyli utrudnia lub uniemożliwia pobieranie przez roślinę składników mineralnych. Fosfor i potas nie są wykorzystywane przez trawę, choć murawę skrupulatnie nawozimy. Wapnowanie stosujemy co 3-4 lata po przeprowadzonej analizie gleby. Poprawiają się wówczas warunki wzrostu traw oraz łatwiejsze staje się zwalczanie mchów i skrzypów, które pojawiają się na glebach kwaśnych. Stosując wapno magnezowe wraz ze stymulacją poziomu pH uzupełniamy jednocześnie magnez w glebie.
Jednorazowa dawka wapna magnezowego 0,5-0,8t/ha

Krzem (Si) mimo, iż nie jest absolutnie konieczny dla wzrostu i rozwoju traw, zaliczamy go do pierwiastków dobroczynnych. Jego działanie ujawnia się przede wszystkim w warunkach stresowych. Krzem wzmacnia strukturę roślin, trawy są mniej podatne na wyleganie. Dokarmianie traw krzemem przyczynia się do rozwoju korzeni włośnikowych, co wykorzystywane jest w procesie szybszego tworzenia systemu korzeniowego przez siewki i sadzonki. Wysycenie komórek traw krzemem redukuje niektóre choroby grzybowe oraz zwiększa odporność na suszę i ekstremalne temperatury

Żelazo  (Fe) choć nie jest składnikiem chlorofilu, to działa w enzymach i związkach roślinnych, które są istotne w procesie wytwarzania chlorofilu. Żelazo zastosowane jesienią może przyśpieszyć zazielenienie murawy wiosną. Najlepszy efekt dokarmiania żelazem stwierdzono, gdy trawa była poddana działaniu warunków stresowych .

Oprócz składników mineralnych do pielęgnacji wykorzystywane są także następujące nawozy organiczne: kompost, ziemia inspektowa, torf. Ponieważ ich zastosowanie jest kłopotliwe, to mają główne znaczenie podczas zakładania trawników. Wzbogacają one podłoże w materię organiczną, a dzięki temu poprawiają właściwości fizykochemiczne roślin oraz stosunki wodne gleb.

data utworzenia/modyfikacji: 17 maj 2009 o 16:04:29

Zainteresuje Cię też na pewno:

Cała prawda o koszeniu trawnika

Zielony dach a mikroklimat miasta - temperatura

Pnącza

Wyszukiwarka