Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Pożytek z roślin w mieście

Pożytek z roślin w mieście


Za obecnością roślin przemawia wielość funkcji, jakie pełnią one w pobliżu budynków mieszkalnych, dlatego wartość budynków na osiedlach z zielenią jest wyższa.

drzewa osiedloweWarunki charakterystyczne dla klimatu miejskiego, są wynikiem rozwoju gospodarczego. Działania dążące do postępu, głównie w dziedzinach przemysłu i transportu, doprowadziły do wzrostu uciążliwości życia na terenach zurbanizowanych.
Klimat miejski charakteryzuje się modyfikacją bilansów: cieplnego, promieniowania słonecznego i wodnego. Ten specyficzny bioklimat wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i z tego powodu wymaga złagodzenia. Naprzeciw poprawie warunków życia mieszkańców aglomeracji wyszła bioklimatologia urbanistyczna. Bada ona wpływ warunków panujących w mieście na organizmy żywe i propaguje tworzenie terenów zieleni osiedlowej .
Za obecnością roślin przemawia wielość funkcji, jakie pełnią one w pobliżu budynków mieszkalnych.
Zieleń miejska poprawia komfort życia w mieście. W otoczeniu roślin temperatura może być niższa o 2-3°C a wilgotność wyższa o 18-22% niż na obszarze pozbawionym zieleni.  Latem odpowiednio posadzone drzewa zatrzymują nadmierne promieniowanie słoneczne, zacieniając ulice, chodniki, budynki. Dzięki procesom transpiracji i parowania, obniżają temperaturę, przynosząc ludziom ulgę w upalne dni. Zimą natomiast, iglaste i zimotrwałe gatunki izolują ściany budynków przed mroźnymi wiatrami. Skutkiem posadzenia roślin w nieodpowiednim miejscu lub źle dobranych taksonów, może być zacienianie domów zimą i brak ruchu powietrza latem. Dlatego zaleca się stosowanie gatunków o ażurowych koronach i tworzenie grup z roślin różnej wysokości .
Ponadto rośliny posadzone na obszarach aglomeracji mają działanie wyciszające. Najczęściej do hałasu przyczyniają się: transport, przemysł, ruch uliczny, duża liczba ludzi. Na szkodliwość tego czynnika składają się: wielkość natężenia, częstotliwość oraz czas działania. Zmniejszenie natężenia hałasu należy do istotnych zadań, do których zobowiązana jest Polska w procesie akcesji do Unii Europejskiej.  Dostosowanie do określonych norm europejskich w kwestii wyciszania ciągów komunikacyjnych jest możliwe przez stosowanie roślin. Rośliny są przeszkodami, na nich ugina się bezpośrednia fala dźwiękowa, która traci na swojej intensywności. Zwarte skupiska zieleni oddzielające źródła dźwięku np. posadzone wzdłuż arterii tłumią hałas. Stopień wyciszenia jest uzależniony od szerokości pasma izolacyjnego. Rośliny znacznie ograniczają także prędkość wiatru. Potrafią ją nawet zredukować do zera o ile są gęsto posadzone.  
Rośliny, a zwłaszcza drzewa, znacząco wpływają na poprawę jakości powietrza. Pochłaniają dwutlenek węgla i wzbogacają atmosferę w tlen w procesie fotosyntezy. Usuwają z powietrza szkodliwe dla zdrowia związki jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ołów, ozon, zanieczyszczenia pyłowe.
Korzystne działanie na zdrowie mają wywoływane przez rośliny procesy elektryzacji atmosfery. Jony naładowane ujemnie sprzyjają polepszeniu kondycji zdrowotnej. Takie właściwości posiadają, np. brzoza, świerk, sosna, paproć.  Znane są też  gatunki, które wydzielają fitoncydy- substancje lotne o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.   
Korzyści ekonomiczne, jakie przynoszą rośliny, a zwłaszcza drzewa, znacznie przewyższają wydatek na ich sadzenie i zabiegi pielęgnacyjne. Niektóre działania dobroczynne drzew są możliwe do przeliczenia na wartości pieniężne. Obliczenia wykazują, że drzewo w ciągu 50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 000 dolarów.  
Ze względu na wielość funkcji pełnionych przez rośliny w mieście, wartość budynków na osiedlach z zielenią jest wyższa. Cena rynkowa działki może wzrosnąć od 5 do 30%, gdy są na niej drzewa, w porównaniu z identycznym teren pozbawionym drzew.  Możliwość ograniczenia wydatków na klimatyzację o 30% w skali roku dają dwa duże drzewa posadzone od stronie zachodniej domu i jedno od strony wschodniej.  

foto w zajawce http://www.pinspire.pl

data utworzenia/modyfikacji: 29 maj 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: zieleń miejska

Zainteresuje Cię też na pewno:

Zieleń we Wrocławiu

Dzielnica Bo01

Zieleń w mieście

Wyszukiwarka