Znajdujesz się w: Strona główna > Porady

Równomierne wschody

dział: Porady

słowa kluczowe: pielęgnacja trawnika

Nawadnianie to zabieg, który pozwala uzyskać dobre wschody roślin, a potem ich równomierne odrastanie. Są to bardzo pożądane cechy gazonów, dlatego warto zapewnić stałe ujęcie wody, gdy projektujemy trawnik.
Głównym czynnikiem decydującym o potrzebie zastosowania nawodnienia jest ilość i rozkład opadów w ciągu okresu wegetacyjnego.Uwilgotnienie podłoża po zasiewie jest bardzo ważne. Wówc...

Kolejny krok do wymarzonego trawnika - wysiew nasion

dział: Porady

słowa kluczowe: siew trawnika

Gdy podłoże zostanie odpowiednio przygotowane można przystąpić do następnego, który pozwoli uzyskać wymarzony trawnik. Jest nim wysiew nasion. Czynność ta jest najtrudniejszym etapem agrotechniki, ponieważ źle dobrany sposób siewu, głębokość czy termin zabiegu mogą spowodować znaczne obniżenie wschodów.
Wysiew powinien zostać wykonany kilkanaście dni po zakończeniu prac przygotowawczych, aby nastąpiło ...

Pielęgnacja zieleni w mieście

dział: Porady

słowa kluczowe: zieleń miejska

Na terenach osiedli mieszkaniowych, pielęgnacja zieleni jest ograniczona, w porównaniu z założeniami ogrodowymi. 
Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo przebywającym pod drzewami i w ich otoczeniu ludziom, pojazdom, budynkom. Oprócz cięć sanitarnych pielęgnacja zieleni osiedlowej ogranicza się do grabienia opadających liści i koszenia trawników. Tylko wyjątkowo przeprowadzane...

Drzewa na parkingach

dział: Porady

słowa kluczowe: projektowanie

słowa kluczowe: dobór roślin

Ze względu na potrzebny cień zaleca się sadzenie drzew na parkingach, a możliwość uszkodzenia pojazdu argumentuje za unikaniem zieleni wysokiej w tych miejscach... 
Obecność zieleni na parkingach jest nierozstrzygniętą kwestią. Ze względu na potrzebny cień zaleca się sadzenie drzew na tych terenach. Cień powoduje obniżenie temperatury w pojazdach i zbiornikach paliwa i w ten sposób obniża ilość toksycznyc...

Trawnik tradycyjny...od czego zacząć???

dział: Porady

słowa kluczowe: "trawnik z siewu"

O wyglądzie naszego przyszłego trawnika decydujemy już podczas prac przygotowawczych.
Teren pod trawnik powinien być uporządkowany i zniwelowany, uporządkowany z resztek budowlanych, kamieni, gruzu. Należy także usunąć zbędne gałęzie drzew i krzewów, bądź też wykarczować niepotrzebne drzewa i krzewy. Przed wysiewem ważne jest także odchwaszczenie terenu (szczególnie gatunki trudne do zwalczania). Prace te należy...

Gospodarowanie wodą w strefie podwórzy

dział: Porady

image: Gospodarowanie wodą w strefie podwórzy...

Problem gospodarowania wodą w strefie podwórzy, jest najczęściej w ogóle nie podejmowany przy projektowaniu tych terenów. 
Przy pracach nad projektem podwórza, należy zaplanować zgodnie z kierunkiem spadku terenu przebieg sieci rur drenarskich. Woda opadowa, przenikająca do profilu glebowego, jest kierowana do studzienek retencyjnych. Tam się gromadzi i może być zużywana do podlewania posadzonych rośl...

Trawnik z rolki - układanie darni

dział: Porady

słowa kluczowe: trawnik z rolki

W odpowiedzi na zainteresowanie trawnikiem z rolki omówię proces układania darni.Oprócz właściwego ułożenia darni ważny jest zakup wysokiej jakości materiału.
Zakupiona darń powinna mieć jednakowy zielony kolor na całej powierzchni, a ziemia pod nią jednakowej grubości. Trawa powinna być gęsta, wolna od chwastów i nie porażona przez choroby. Gotową darń rozwija się z rolki i układa obok siebie, naprzemia...

Dobór gatunków do nasadzeń w mieście

dział: Porady

słowa kluczowe: projektowanie nasadzeń

słowa kluczowe: dobór roślin

image: Dobór gatunków do nasadzeń w mieście...

Nowe nasadzenia na terenach osiedli muszą: spełniać warunki nałożone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, odpowiadać uchwałom i ustawom miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni oraz być zgodne z prawem budowlanym.
 
W odróżnieniu od zieleni w zabudowie indywidualnej, na zieleń osiedlową nałożono szereg norm.  Podstawą wykonania funkcjonalnej koncepcji, jest wzięcie pod uwagę wszystkich kryteriów przy...

Trawnik na 3 sposoby

dział: Porady

słowa kluczowe: trawnik z rolki

słowa kluczowe: trawnik z biowłókniny

Na rynku dostępne są różne metody zakładania nawierzchni trawiastych. Najbardziej popularny jest tradycyjny sposób, czyli trawnik z siewu. Asortyment mieszanek i komponentów daje wiele możliwości, wszytko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i upodobań. Jednak jest to wersja dla cierpliwych, bo wymaga czasu, aby nasz wymarzony trawnik osiągnął zamierzony wygląd. Niektóre gatunki traw kiełkują nawet ...

poprzednia123

Wyszukiwarka