Znajdujesz się w: Strona główna > Porady > Pielęgnacja zieleni w mieście

Pielęgnacja zieleni w mieście


Na terenach osiedli mieszkaniowych, pielęgnacja zieleni jest ograniczona, w porównaniu z założeniami ogrodowymi. 

pielęgnacja zieleni w mieścieWykonywane są zabiegi pielęgnacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo przebywającym pod drzewami i w ich otoczeniu ludziom, pojazdom, budynkom. Oprócz cięć sanitarnych pielęgnacja zieleni osiedlowej ogranicza się do grabienia opadających liści i koszenia trawników. Tylko wyjątkowo przeprowadzane są inne zabiegi. Przykładem dość powszechnego zabiegu pielęgnacji drzew jest ich ogławianie. To usunięcie znacznej części korony, nawet jej całkowite wycięcie. Brak liści nie pozwala na asymilowanie dwutlenku węgla, hamuje proces fotosyntezy i osłabia roślinę. Zostaje zachwiany bilans energetyczny, a odpowiedź drzewa jest drastyczna. Roślina może zacząć wytwarzać brakujące organy, bądź w przypadku braku energii obumiera. Pozostawienie pnia z raną na szczycie naraża drzewo na: inwazje ze strony szkodników i chorób, oparzenia miejsc, które wcześniej były zacienione przez gałęzie, próchnienie drewna. Jeśli drzewo posiada potrzebną energię, regeneruje utracone części z pączków śpiących, znajdujących się poniżej miejsca cięcia. Wtedy wyrasta duża ilość cienkich nierozgałęzionych pędów. Roślina do końca życia nie odtworzy utraconej masy asymilacyjnej, a tym samym będzie mniej wydajna pod względem produkcji tlenu i tworzenia cienia. Takie drzewo zatraca swój naturalny pokrój, a w kolejnych latach wzrastają koszty na cięcie. Wszystkie aspekty ogławiania przemawiają za zaniechaniem usuwania całych koron czy ich znacznych części.
Badania wykonane w USA (Fort Worth) dowodzą, że każdy dolar wydany na utrzymanie drzew zwraca się po trzykroć. Warto dbać o drzewa.

Ciekawe efekty przynosi zastosowanie metody partycypacyjnej w kwestii zieleni podwórzowej. Mieszkańcy osiedla, czyli użytkownicy tych terenów, mogą współdecydować o rozwiązaniach projektowych i brać udział w pracach pielęgnacyjnych. W ten sposób poczuwają się do odpowiedzialności za utrzymanie porządku na podwórzu, które staje się ich wizytówką. Wkład pracy i realizacje pomysłów lokatorów budują potrzebę identyfikowania się z tą przestrzenią.

data utworzenia/modyfikacji: 23 luty 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: zieleń miejska

Zainteresuje Cię też na pewno:

Zieleń we Wrocławiu

Pożytek z roślin w mieście

Dzielnica Bo01

Wyszukiwarka