Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Dzielnica Bo01

Dzielnica Bo01

Koncepcja dzielnicy Bo01 powstała jako plan zagospodarowania obszaru poprzemysłowego i jednocześnie jest przykładem zrównoważonego środowiska mieszkalnego. 

Malmö w Szwecji jest trzecim pod względem wielkości miastem, w którym rozwijał się głównie przemysł związany z żeglugą. W latach 90-tych XX wieku przemysł ciężki upadł i w efekcie krajobraz tworzyły rozległe zdegradowane tereny. Koncepcja dzielnicy Bo01 powstała jako plan zagospodarowania obszaru poprzemysłowego, na miejscu dawnej stoczni Vasträ Hamnen i jednocześnie jest przykładem zrównoważonego środowiska mieszkalnego. Projekt został zrealizowany w ramach Europejskiej Wystawy Mieszkaniowej, która odbywała się od 17 maja do 16 września 2001 roku.
 
Dzielnica Bo01 charakteryzuje się rozmaitością pod względem formy architektonicznej, skali barw, zagospodarowania przestrzeni między blokami. Zabudowa mieszkalna liczy od 1 do 6 kondygnacji. Budynki usytuowane od strony zewnętrznej są wysokie, pokryte jasną pastelową elewacją, zlokalizowane wzdłuż prostych ulic i promenady. Ich położenie pozwala na wyciszenie wiatrów od strony morza. Domy wewnątrz założenia są niższe, pomalowane na intensywne kolory. Ich układ dzieli przestrzeń osiedlową na liczne kameralne wnętrza podwórkowe. Dodatkowym walorem zespołu Bo01 jest jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z morzem, na terenie dawnego Portu Zachodniego i Turning Torso, najwyższym skandynawskim budynkiem mieszkalnym.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni między budynkami zapewnia wysoką wartość przyrodniczą całemu założeniu. Jednocześnie założenie realizuje proekologiczne trendy w projektowaniu przestrzeni osiedlowych W strefie podwórzowej znajdują się zielone place, parki, dziedzińce. Dobór szaty roślinnej w postaci gatunków rodzimych oraz cieki i zbiorniki wodne, zapewniają różnorodność gatunkową roślin i zwierząt. Zieleń osiedlową dopełniają zagospodarowane powierzchnie dachowe. Również rozwiązania techniczne są tak przemyślane, aby powodowały jak najmniejsze szkody dla środowiska naturalnego. Bo01 posiada przyjazny środowisku sposób zaopatrzenia w energię. 100% tego zasobu pochodzi z lokalnych odnawialnych źródeł. Otwarty obieg wykorzystania wody zapewnia zasilanie terenu wodą opadową i oddanie jej nadmiaru do morza. Założenie posiada przemyślany system ograniczenia ilości odpadów, ich kompostowania i recyklingu. Funkcjonalny układ ciągów pieszych i rowerowych ułatwia przemieszczanie się na niewielkie odległości. Istnieje możliwość skorzystania z autobusów komunikacji osiedlowych na napęd elektryczny.

Realizacja Bo01 w Malmö jest przykładem na to, jak miasta mogą sobie radzić z problemem zdewastowanych terenów poprzemysłowych i jednocześnie tworzyć osiedla przyjazne środowisku naturalnemu. Kwesta tworzenia podobnych koncepcji jest szczególnie istotna w przypadku, gdy zdegradowane obszary są zlokalizowane w centrum.

kanał wodny ciągi piesze rabata budynki

Źródło fotografii google images

data utworzenia/modyfikacji: 09 marzec 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: obszary poprzemysłowe, zieleń miejska

Zainteresuje Cię też na pewno:

Greenwich Millennium Village

Nawierzchnia...trawiasta czy inna?

Zasady projektowania nasadzeń przy budynkach

Wyszukiwarka