Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Zieleń we Wrocławiu

Zieleń we Wrocławiu

Obecnie szacuje się, że niedobór zieleni we Wrocławiu wynosi około 200ha. Lasy z zielenią miejską stanowią 22% powierzchni miasta. Natomiast sama zieleń osiedlowa to zaledwie 312ha. 


Wartość ekologiczną Wrocławia podnosi przebiegająca przez miasto oś ekologiczna Odry. Tereny znajdujące się nad brzegami rzeki mają wysoką wartość rekreacyjną, estetyczną i przyrodniczą.  
Zieleń wrocławska dumnie reprezentowały: Szkolny Ogród Botaniczny (założony w 1898 roku), Wystawa Stulecia (1913), Wystawa Dom i Miejsce Pracy (1929), nasadzenia drzew przy obiektach sportowych (lata 30 te), liczne założenia powstały w ramach programu Siła i Radość.
W latach 90tych następował wzrost zainteresowania Promenadą Staromiejską, odbyły się Wystawa Promenady Światła i Konferencja Konfrontacje w Krajobrazie. Obecne działania mają na celu nawiązanie porozumienia i współpracy nauk ogrodniczych i plastycznych.  W pierwszej kolejności powinno się poprawić wizerunek promenad nad fosą i Odrą, zrealizować projekt zagospodarowania obszaru Wielkiej Wyspy jako terenu rekreacyjnego, powołać Radę czy Zarząd odpowiedzialny za zieleń miasta.

Nie należy za wszelką cenę porządkować całej zieleni Wrocławia. Zgodnie z aktualnymi światowymi trendami, można pozostawić zaniedbane fragmenty miasta na procesom sukcesji. Proekologia dąży do wzbogacenia bioróżnorodności i stabilizacji ekosystemy miasta.  

Obecnie wizerunek zieleni Wrocławia stanowią: założenia parkowe (m.in. Park Szczytnicki, Południowy), lasy, ogrody zoologiczny i botaniczny, skwery, promenady, wały nadrzeczne, ogrody działkowe, nasadzenia przy obiektach edukacyjnych i handlowych. Często wymienione obiekty są odwiedzane podczas weekendów przez mieszkańców osiedli pozbawionych terenów zieleni i znacznie oddalonych od takich obszarów.
Dzieje się tak w przypadku starej zabudowy osiedlowej. Poniemieckie dzielnice mieszkalne, które nie zostały zniszczone w okresie wojny, ograniczone są siatką ulic i obecnością wewnętrznych dziedzińców i znacznie oddalone od założeń parkowych. Strefa podwórzowa jest najczęściej pokryta nieprzepuszczalną nawierzchnią, parkuje się tutaj samochody i jest miejsce na śmietnik(dla obszaru Śródmieścia, rejon ulicy Traugutta na 1 mieszkańca przypada 1,2m2 terenu zieleni! a dla Szczytnik 527m2/M  ).

data utworzenia/modyfikacji: 16 czerwiec 2010 o 16:04:29

słowa kluczowe: zieleń osiedlowa

Zainteresuje Cię też na pewno:

Greenwich Millennium Village

Dzielnica Bo01

Zieleń przy ulicach

Wyszukiwarka