Znajdujesz się w: Strona główna > Porady > Chwila oddechu dla trawnika - aeracja, wertykulacja, piaskowanie - zabiegi pratotechniczne

Chwila oddechu dla trawnika - aeracja, wertykulacja, piaskowanie - zabiegi pratotechniczne

Wiele osób nie widzi różnicy pomiędzy aeracją oraz wertykulacją. Często wertykulacja i aeracja używane są zamiennie. Postaram się jednak wyjaśnić różnicę pomiędzy poszczególnymi zabiegami oraz wyjaśnić sens piaskowania.

Wiele osób nie widzi różnicy pomiędzy aeracją oraz wertykulacją. Często wertykulacja i aeracja używane są zamiennie. Postaram się jednak wyjaśnić różnicę pomiędzy poszczególnymi zabiegami oraz wyjaśnić sens piaskowania.

Aeracja, czyli napowietrzanie ma na celu rozluźnienie podłoża muraw intensywnie eksploatowanych. Stosowane jest zazwyczaj na polach golfowych oraz boiskach trawiastych, aby uzyskać odpowiedni bilans pomiędzy zawartością powietrza i wody w warstwie korzeniowej. W ubitej warstwie beztlenowej występuje słaba przenikalność wody, zmniejsza się aktywność mikroorganizmów glebowych oraz łatwo rozwija się filc oraz mech. Pod wpływem napowietrzenia masa korzeniowa wyraźnie zwiększa się, a nawozy łatwiej wnikają w głąb podłoża. Polepsza się także elastyczność i zdolności regeneracyjne roślin. Zabieg przeprowadza się walcem z rurkowymi bolcami o średnicy 15-20mm i długości 8-10cm, bądź ręcznym aeratorem o takich samych parametrach rurek. Można także użyć nakładek z kolcami na obuwie. Możliwa jest także aeracja powierzchniowa na głębokość 4-5cm. Aerację powinno przeprowadzić się raz w roku, najlepiej w VII, po koszeniu w odpowiedniej wilgotności i plastyczności podłoża. Liczba otworów wykonanych na 1m2 powinna wynosić 180-200.


Wertykulacja, czyli pionowe cięcie darni wykonuje się aby przeciwdziałać jej filcowaniu. Usuwa filc powstały z obumarłych pędów traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Wertykulacja powoduje przewietrzanie warstwy krzewienia i krzewienia się roślin. Obecność warstwy filcu powyżej 25mm powoduje wiele problemów - zakłócenie obiegu wody, skrócenie systemu korzeniowego, wzrost zagrożenia chorobami. Zabieg wykonuje się przy użycia wertykulatora, urządzenia z licznie osadzonymi nożami na obracających się bębnach. Można także stosować wertylukator ręczny z nożykami grabkowatymi. Zabieg ten wykonuje się przynajmniej raz w roku - najbardziej optymalny termin III/IV lub VIII/IX, nożami o długości 3-7cm przy odpowiedniej plastyczności podłoża. Odległość między nożami powinna wynosić 5-6cm. Wertykulacje przeprowadza się na suchym i nisko skoszonym trawniku. Po zabiegu należy usunąć resztki obumarłych, zwertykulowanych części roślin. Czasem przeprowadza się zabieg w okresie nasilenia się chorób, ponieważ łagodzi to skutki porażenia roślin.

Piaskowanie wykonuje się bezpośrednio po aeracji i wertykulacji. Zazwyczaj zabieg stosowany jest na murawach intensywnie użytkowanych w celu zwiększenia przepuszczalności wodnej i porowatości podłoża oraz wyrównaniu powierzchni. Piasek wypełnia powstałe nacięcia lub otwory w darni. Zabieg działa korzystnie na stabilność gruntu. Powoduje pojawienie się nowych korzeni i pędów rozłogowych, co zwiększa gęstość darni. Do piaskowania należy używać suchego piasku o granulacji 0,6-1,2mm w ilości 0,001m3/m2 murawy. Grubość warstwy piasku w skali roku powinna wynosić 0,5-1,5cm. Używanie piasku o niewłaściwym składzie granulometrycznym może doprowadzić do zwiększenia ubicia gleby, skrócenia systemu korzeniowego, zmniejszenia wymiany gazowo - wodnej, zwiększenia rozwoju filcu, oraz rozwoju wiechliny rocznej.

data utworzenia/modyfikacji: 03 lipiec 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: areacja trawnika, piaskowanie trawnika, pielęgnacja trawnika

Zainteresuje Cię też na pewno:

Wiosenna pielęgnacja trawnika

Cała prawda o koszeniu trawnika

Trawnik z rolki - układanie darni

Wyszukiwarka