Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Zielony dach a mikroklimat miasta - woda

Zielony dach a mikroklimat miasta - woda

Zwarta zabudowa aglomeracji miejskich, niewielki udział powierzchni przepuszczalnych ulic, chodników i skwerów, rodzi konieczność szybkiego i sprawnego odprowadzenia wody opadowej systemem kanalizacji. Ogranicza to możliwość skorzystania z niej roślinności bytującej w mieście. Obniżona wilgotność powietrza wpływa też niekorzystnie na samopoczucie mieszkańców.

Nie zawsze mamy możliwość odprowadzić całą wodę opadową, szczególnie podczas ulewnych deszczy. Zabiegiem ratującym miasto przed podtopieniem może być zatem optymalne zatrzymanie lub wydłużenie drogi spływu wody. Zielony dach doskonale gromadzi wodę tworząc swego rodzaju "zbiorniki retencyjne miasta". Świadczą o tym wyniki doświadczeń, które wykazały zatrzymanie w profilu zielonego dachu 80% wody pochodzenia opadowego w skali roku.
Na terenach niezabudowanych opady w 40% wracają do atmosfery w procesie ewapotranspiracji, 10% ubytku wody to spływ powierzchniowy, pozostałe 50% wnika w profil gleby. Powierzchnia substancji miejskiej charakteryzuje się niemalże całkowitym zahamowaniem wnikania wody w podłoże (15%). Dominuje tu spływ powierzchniowy. Aż 55% opadów jest odprowadzanych do kanałów [Tourbier, 1981].

Tworzenie zielonych dachów w miastach zwiększa retencje wody. Zostaje ona zaabsorbowana i powoli wydawana w procesie transpiracji.  Ogranicza się w ten sposób utratę wody. Przy instalacjach ogrodu na dachach zwykle gromadzi się deszczówkę w zbiornikach i wykorzystuje ponownie do nawadniania roślin. Dodatkowo w gorące miesiące zasila się zieleń na dachu wodą miejską. Zwiększa to powierzchnie parowania w mieście i przyczynia się do poprawy mikroklimatu.

Współczesne trendy propagują ograniczenie marnotrawstwa i wtórne wykorzystanie zasobów naturalnych. W założeniach prywatnych coraz częściej stosuje się proekologiczne metody prowadzania domostw. Jednym z takich znaczeń jest wykorzystanie wody opadowej. Zielony dach może stanowić doskonały, naturalny filtr oczyszczający deszczówkę z pyłów, zanieczyszczeń i szkodliwych substancji chemicznych. Taka oczyszczona woda może z powodzeniem służyć do celów gospodarczych.

data utworzenia/modyfikacji: 15 luty 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: woda opadowa, woda w mieście, mikroklimat miasta

Zainteresuje Cię też na pewno:

Gospodarowanie wodą w strefie podwórzy

Dzielnica Bo01

Zielony dach a mikroklimat miasta - temperatura

Wyszukiwarka