Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Typy użytkowania - zielone dachy intensywne

Typy użytkowania - zielone dachy intensywne

Dachy intensywne swoim wyglądem przypominają tradycyjne ogrody. Zawdzięczają to większą swobodą w doborze gatunków. Sprzyja temu bardziej rozbudowana warstwa wegetacyjna. Grubość podłoża, w którym rozwijają swoje korzenie rośliny sięga 20-30cm, a czasami przekracza nawet 40cm. Pociąga to za sobą potrzebę zwiększenia nośności dachu, czyli określenie charakteru zazielenienia już na etapie projektu architektonicznego.

Czynnikiem podnoszącym ciężar założenia jest nie tylko grubość warstwy wegetacyjnej. Także skład podłoża różni się od stosowanego na wcześniej opisywanych dachach ekstensywnych. Obecność części mineralnej kształtuje się na poziomie 50-55%, a 45-50% stanowi materia organiczna o dużej zdolności zatrzymywania w swojej strukturze wody.

Zatem intensywne założenia cechują się znacznie wyższym ciężarem przypadającym na 1m2. Przy całkowitym nasyceniu wodą podłoże ważyć może 50-200kg*m-2. Założenia o wyższej warstwie wegetacyjnej, np. nad parkingami podziemnymi osiągają ciężar nawet 500kg*m-2. Tego typu zieleń na dachu otwiera perspektywy stosowanie przez architekta krajobrazu elementów małej architektury, jak fontanny, rzeźby itp. Intensywne założenia umożliwiają interakcje człowieka z naturą tworząc nowe miejsca do wypoczynku, także czynnego.

Poprzez zastosowanie roślin w formie drzew, krzewów oraz roślinności niskiej uzyskujemy wrażenie przestrzenności i czynimy otaczający krajobraz mniej płaskim. Stosowanie gatunków mniej odpornych na trudne warunki siedliskowe stwarza konieczność nawadniania, nawożenia oraz stałej pielęgnacji takich obiektów. Koszty budowy ogrodu na dachu są znacznie wyższe niż zieleni ekstensywnej i wahają się między 80 a 130 dolarów za 1m2.

Zobacz także: Typy użytkowania - zielone dachy ekstensywne

data utworzenia/modyfikacji: 04 styczeń 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: zielone dachy teoria

Zainteresuje Cię też na pewno:

Typy użytkowania - zielone dachy ekstensywne

Zielone dachy i ich funkcje społeczne i biologiczne

Zielony dach a mikroklimat miasta - temperatura

Wyszukiwarka