Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Osiedle Messestadt Riem

Osiedle Messestadt Riem

 Teren przeznaczony pod budowę to dawne lotnisko, podzielone na trzy części: pod budynki mieszkalne, tereny rekreacyjne, centrum wystawienniczo-biznesowe. 

Projekt Messestadt Riem został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Monachium w 1990 roku.

Dzielnica zajmuje powierzchnię około 560ha, jest zlokalizowana we wschodniej części Monachium i jest oddalona od centrum miasta o około 7km. Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane na 2013 rok.
Celem projektowym było zaplanowanie dzielnicy spójnej, zwartej i zielonej. Koncepcja Messestadt Riem realizuje program Perspektive München, dotyczący strategii rozwoju przestrzennego i pozytywnych aspektów życia w mieście. Projekt zakłada zapewnienie jak najlepszych warunków do życia, w sposób przyjazny dla środowiska oraz zadowalający mieszkańców. Jednocześnie kierowano się dążeniem do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju socjalnego, ekonomicznego, społecznego oraz regionalnego na skalę miasta.

Koncepcja obejmuje rozwiązania projektowe i narzuca mieszkańcom styl życia w myśl ochrony środowiska naturalnego.
Zalecane jest podczas budowy stosowanie materiałów wtórnych z rynku lokalnego, a w projektowaniu zachowanie walorów zastanego naturalnego krajobrazu. Program użytkowy zakłada oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ograniczenie transportu negatywnie wpływającego na środowisko na rzecz korzystania z komunikacji kolejowej. Niewielkie odległości między miejscami strategicznymi, zachęcają mieszkańców dzielnicy do chodzenia na pieszo, czy korzystania z rowerów.

Dzielnica Messestadt Riem odpowiada na potrzeby jej lokatorów i jednocześnie stanowi teren atrakcyjny dla mieszkańców całego miasta. Bliska lokalizacja miejsca pracy i zamieszkania ułatwia organizację życia rodzinnego i zawodowego. Zieleń osiedlowa (place zabaw, skwery) pełni funkcje rekreacyjną, zdrowotną, zabawową. Park zajmujący 20ha terenu, stanowi element cenny pod względem przyrodniczym i ekologicznym Monachium. Rozwiązania na płaszczyźnie architektonicznej, krajobrazowej i społecznej, pozwalają mieszkańcom identyfikować się z miejscem zamieszkania.

zieleń osiedlowa

źródło: Google Images

data utworzenia/modyfikacji: 10 styczeń 2009 o 16:04:29

Zainteresuje Cię też na pewno:

Współczesne osiedla mieszkaniowe

Greenwich Millennium Village

Zasady projektowania nasadzeń przy budynkach

Wyszukiwarka