Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Kompensacja biologiczna

Kompensacja biologiczna


Wykonując koncepcję zagospodarowania terenu osiedla, należy wykonać projekt kompensacji biologicznej i wyliczyć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

kompensacja biologicznaKompensacja biologiczna w koncepcji osiedla mieszkaniowego pozwala na rozstrzyganie przetargów i uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie realizacji projektu.
Należy wyliczyć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (WPBC lub BAF) w celu określenia konsekwencji wykonania projektu na środowisko. Ocenę przyrodniczej wartości dla danego terenu oblicza się dla stanu obecnego i po realizacji koncepcji osiedla. Plan inwestycji powinien zakładać podniesienie tego wskaźnika, w porównaniu ze stanem przed wykonaniem projektu. BAF to stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni całkowitej obszaru, którego dotyczy projekt. Powierzchnię obiektu mnoży się przez współczynnik.
Kompensacja biologiczna dotyczy również już istniejących osiedli, na których planowana jest rewitalizacja. Podniesienie wartości BAF zapewnia wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych dla wody i powietrza, zastosowanie roślin na elewacje i dachy budynków, wzbogacenie kompozycji zieleni w strukturę piętrową, odpowiedni wybór gatunków do nasadzeń (roślinność potencjalna, rodzima), umieszczenie urządzeń wodnych oraz zastosowanie obiektów sprzyjających bytowaniu fauny np. gniazda i budki dla ptaków.
Dla terenów osiedli mieszkalnych sumuje się wartości dla wszystkich obiektów. Określono przedział 15 - 20% jako udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie budowlanym w mieście.

data utworzenia/modyfikacji: 06 styczeń 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: kompensacja biologiczna, projektowanie osiedli

Zainteresuje Cię też na pewno:

Zasady projektowania nasadzeń przy budynkach

Ozdobność drzew w czterech porach roku

Pnącza

Wyszukiwarka