Znajdujesz się w: Strona główna > Artykuły > Klimat miasta

Klimat miasta

Warunki klimatyczne panujące w mieście zależą od czynników naturalnych i antropogenicznych. 


Do czynników naturalnych kształtujących klimat danego obszaru należą:

Do czynników antropogenicznych zaliczamy:

 

Klimat miasta


Klimat miejski charakteryzuje się modyfikacją bilansów: cieplnego, promieniowania słonecznego i wodnego
W mieście jest wyższa temperatura niż na obszarach peryferyjnych. Ciepło jest dostarczane przez energię słoneczną, a na terenie aglomeracji występuje zwiększona ilość jego źródeł. Dodatkowe ciepło jest wynikiem procesów spalania, jest też emitowane przez obiekty przemysłowe, budynki i pojazdy samochodowe. Energia słoneczna jest rozpraszana i pochłaniana w atmosferze - w efekcie dociera do Ziemi częściowo. Zawartość zanieczyszczeń w powietrzu miejskim powoduje obniżenie promieniowania pochodzącego od Słońca. Sumy opadów oraz spływ powierzchniowy są wyższe, a wartość retencji jest niższa na obszarze zurbanizowanym niż na terenach poza miejskich. Przyczyną różnicy w bilansie wodnym w mieście w porównaniu z obszarami peryferyjnymi są jądra kondensacji. Powstają one jako efekt zanieczyszczenia powietrza i powodują wzrost opadów. Woda nie wsiąka w podłoże ani nie paruje, ponieważ jest odprowadzana przez kanalizację. Antropogenicznie przekształcone podłoże sprzyja odpływowi powierzchniowemu i obniża odpływ podziemny.
Dużą rolę w przypadku bilansów cieplnego oraz promieniowania odgrywa zastosowanie materiałów takich jak np. beton, asfalt, kamień. Charakteryzują się one wysokimi wartościami współczynników przewodnictwa cieplnego i przenikania ciepła oraz niskim albedem. Chodniki, jezdnie, ściany i dachy budynków w małym stopniu odbijają promienie słoneczne, nagrzewają się do wysokich temperatur i oddają ciepło nocą.

Zanieczyszczenie powietrza oraz opisane czynniki przyczyniają się do powstawania miejskiej wyspy ciepła.

Izotermy pokazujące rozkład temperatury na terenie aglomeracji mają kształt zbliżony do okręgu, a ich wartości rosną w kierunku od części peryferyjnych do centrum

 

fot w zajawce http://www.pinspire.pl

data utworzenia/modyfikacji: 15 sierpień 2009 o 16:04:29

słowa kluczowe: miejska wyspa ciepła

Zainteresuje Cię też na pewno:

Pożytek z roślin w mieście

Zieleń we Wrocławiu

Zielony dach a mikroklimat miasta - temperatura

Wyszukiwarka